Affärsidé
Labera skall på ett kompetent, aktivt samt innovativt sätt verka för att optimera kunders önskemål om förändringar i egna fastighetsportföljer.

Labera skall ligga långt framme i branschens utveckling och vara aggressiv när det gäller innovationer inom fastigheter och fastighetsägande.

Labera skall förstå att mycket av verksamheten sker genom förtroenden och sekretess.

Verksamhetsregioner
Labera verkar främst i Syd-, Väst- och Mellansverige och har kontor i Göteborg och i Eskilstuna.
Historik
Labera grundades 1993 med syfte att jobba som konsult inom fastigheter. Laberas roll var förvaltning/utveckling samt, i viss mån, transaktioner. På senare tid har denna roll gradvis förändrats.

Labera inriktar sig numera på utveckling av samt transaktioner av råmarksområden och färdiga fastigheter.

Labera har sedan start varit privatägt.